DSK_logo

'Dinxper's Smartlappenkoor'

Als je luistert naar een optreden van een smartlappenkoor, dan word je vanzelf vrolijk. 
Thea Diepenbroek, Henny Ostendorp en koorleidster Dini Jansen namen het initiatief om in Dinxperlo een smartlappenkoor op te richten.
Begin maart plaatste 'De Band' een artikel met daarin de oproep je aan te melden voor het op te richten koor.

De belangstelling was overweldigend, meer dan 25 mensen reageerden direct en onder grote belangstelling werd dan ook op 8 april 2008 het ';Dinxper';s Smartlappenkoor'; als vereniging opgericht.
Op 22 april werd de eerste oefenavond georganiseerd. In de maanden die daarop volgden, bleef de belangstelling van nieuwe leden aanhouden. Het maximum aantal leden werd op 46 gesteld en al snel werd dat aantal dan ook gehaald.

Tijdens de ledenvergadering, gehouden op 1 september 2008, kon het interem-bestuur de leden meedelen dat de statuten waren vastgesteld en dat het lidmaatschap van de Bond voor Smart- en Levensliederen een feit was.

Geen vereniging zonder sponsors en donateurs. Ook ons koor is er trots op dat zoveel bedrijven en mensen ons koor financieel steunen (klik links even op sponsors en donateurs).

Footer